• Hướng dẫn bảo hành Token

    Theo quy định tại Điều 2- khoản 2.2 trong Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VIN-RA, khách hàng được hỗ trợ bảo hành theo nội dung sau:

 
s
G

1900.6134