Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử định danh thông tin nhà đầu tư chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) vừa ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát C06 - Bộ Công an trao Biên bản ký kết
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát C06 - Bộ Công an trao Biên bản ký kết

Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 bao gồm việc tập trung đối soát, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành Chính khoán. Cùng với đó là ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử định danh thông tin nhà đầu tư chứng khoán.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa hai bên là căn cứ hết sức quan trọng để phối kết hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong thực thi nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao phó. Với các đầu việc cụ thể đã được chi tiết hóa, phân công đơn vị đầu mối, các đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành cụ thể, kế hoạch sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành chứng khoán, góp phần thực hiện mục tiêu tại chương trình chuyển đổi số quốc gia nói chung cũng như chuyển đổi số ngành chứng khoán nói riêng.

Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát C06 - Bộ Công an, ngày 06/01/2022, Chính phủ phê duyệt, triển khai Đề án 06 với 05 nhóm tiện ích cụ thể để đổi mới quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đây là Đề án đặc biệt được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hưởng ứng và triển khai quyết liệt. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước, 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương; đã tiếp nhận trên 1,3 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin phục vụ làm sạch dữ liệu và giải quyết các thủ tục hành chính.

Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết, Cục Cảnh sát C06 - Bộ Công an đã giao Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương thống nhất quy trình, yêu cầu nghiệp vụ khai thác các thông tin đặc thù, phương án làm sạch dữ liệu đối với nhà đầu tư chứng khoán, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, nghiên cứu giải pháp sử dụng tài khoản Ứng dụng định danh điện tử (VneID) trong việc mở và sử dụng tài khoản chứng khoán.

Nguồn: Bộ Tài Chính


 
G

1900.6134