Kiến Thức

Hướng dẫn lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử mới nhất

Đối với hóa đơn điện tử, khi đã ký duyệt hóa đơn bằng chữ ký số và phát hiện sai thì không chỉnh sửa được nữa, lúc này cần tạo biên bản thay thế hóa đơn cũ. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của ...

Hướng dẫn Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh theo Thông tư 78 mới nhất

Trong một số trường hợp hóa đơn điện tử đã lập, gửi cho người mua và tiến hành kê khai thuế, phát hiện có sai sót theo quy định không được hủy. Bên bán và bên mua trước tiên cần thỏa thuận và ...

Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 2022

Lập mẫu 04/SS-HĐĐT–Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là bước bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi xử lý hóa đơn điện tử viết sai. Để biết thêm về hóa đơn điện tử hãy theo dõi bài viết ...

Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1391/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của ...

Nguyên tắc khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

Hướng dẫn viết hoá đơn đối với hàng hoá, dịch vụ cho, biếu tặng và hàng tiêu dùng nội bộ

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng biếu tặng không thu tiền khách hàng- công nhân viên,viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo quy định mới nhất. Để biết thêm về hóa đơn điện tử hãy theo dõi bài ...

Cách xử lý những vấn đề sai sót trong hóa đơn điện tử năm 2022

Một số trường hợp vẫn có thể bị viết sai khi lập hóa đơn điện tử. Tuy nhiên cách thức xử lý sai sót trong hoá đơn điện tương đối khác so với hoá đơn giấy. Để biết thêm về cách xử lý các sai sót ...

Những điều cần biết về vé điện tử trong vận tải hành khách năm 2022

Tem, vé, thẻ điện tử theo quy định cũng là một dạng hóa đơn điện tử, được nhận dạng qua các thiết bị điện tử. Trong kinh doanh vận tải hành khách công cộng, đây là loại phiếu thu, chứng từ để ...

Người bán phải thông báo cho người mua nếu điều chỉnh hóa đơn

Phát hành các hóa đơn điện tử mà phát sinh những sai sót cần phải điều chỉnh thì người bán có phải thông báo cho người mua hay không? Bài viết dưới đây của VIN-HOADON sẽ tổng hợp những hướng ...

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi bị sai địa chỉ

Một số trường hợp vẫn có thể bị viết sai khi lập hóa đơn điện tử. Tuy nhiên cách thức xử lý hoá đơn điện tử đã lập bị sai tương đối khác so với hoá đơn giấy. Để biết thêm về cách xử lý hóa đơn ...

 
s
G

1900.6134