Chào quý anh chị! Tôi xin nhờ quý anh chị giải đáp giùm trường hợp như thế này ạ: Công ty tôi tháng 05,06 có huỷ 3 hoá đơn theo mẫu 04 trên hệ thống hoá đơn điện tử và được thuế chấp nhận nhưng khi tra cứu hoá đơn thì trên trang Hoadondientu 3 hoá đơn này vẫn còn trên hệ thống ạ. Giờ không biết nên xử lý thế nào? Kính nhờ quý anh chị hỗ trợ ạ. Xin trân trọng cảm ơn!

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp Người nộp thuế đã gửi thông báo hóa đơn có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT để hủy hóa đơn và cơ quan thuế đã tiếp nhận nhưng khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế vẫn còn tồn tại ở trạng thái "Hóa đơn đã bị hủy”, cụ thể:

Toàn bộ thông tin hóa đơn điện tử đã gửi đến cơ quan thuế đều được lưu trữ tại hệ thống của cơ quan thuế.  Trong trường hợp NNT đã có thông báo hủy thì khi tra cứu hóa đơn này, trạng thái của hóa đơn sẽ thể hiện là “Hóa đơn đã bị hủy”. Ví dụ 1 tình huống như hình chụp dưới đây khi người nộp thuế sử dụng chức năng “Tra cứu/Tra cứu hóa đơn” trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

 


 
G

1900.6134