Người mua có bắt buộc phải cung cấp gmail không? Người mua không lấy hóa đơn thì người bán có bắt buộc phải gửi hóa đơn cho người mua không? Người mua là cá nhân không kinh doanh thì không cần lấy hóa đơn thì có bắt buộc phải ghi thông tin người mua trên hóa đơn không hay chỉ cần ghi người mua không lấy hóa đơn là được?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định khi thực hiện bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT, trong trường hợp người mua không lấy hóa đơn, không bắt buộc phải có thông tin người mua trên hóa đơn và không bắt buộc phải gửi cho người mua. Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP gmail của người mua không phải là thông tin bắt buộc phải thể hiện trên hóa đơn.


 
G

1900.6134