Khi áp dụng hóa đơn điện tử, đối với dịch vụ ăn uống có được kèm bảng kê không ạ hay bắt buộc phải kê tất cả menu lên hóa đơn.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 123, không có quy định dịch vụ ăn uống được lập bảng kê kèm theo hóa đơn.


 
G

1900.6134