Quy định mới nhất về ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử và mẫu số hóa đơn điện tử là một trong những chủ đề đang được quan tâm tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Trong bài viết dưới đây, VIN-HOADON sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất về các quy định này.

Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện theo thông tư 78

Căn cứ vào quy định tại Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu hóa đơn điện tử là một chữ số tự nhiên, thuộc phạm vi từ 1 đến 6, nhằm phản ánh loại hóa đơn điện tử tương ứng như sau:

 • Số 1: Hóa đơn điện tử GTGT.
 • Số 2: Hóa đơn điện tử bán hàng.
 • Số 3: Hóa đơn điện tử bán tài sản công.
 • Số 4: Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.
 • Số 5: Hóa đơn điện tử khác là tem, vé, thẻ, phiếu thu hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khách nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử được quy định theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Số 6: Chứng từ điện tử được dùng và quản lý tương tự hóa đơn điện tử, bao gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu hóa đơn điện tử gồm mẫu số hóa đơn và một chuỗi gồm 6 ký tự, bao gồm cả chữ cái và chữ số, nhằm thể hiện các thông tin về hóa đơn điện tử như hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của cơ quan thuế, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn đang sử dụng. 

Quy định về chuỗi 6 ký tự liền kề sau mẫu số hóa đơn điện tử như sau:

1. Ký tự đầu tiên là một chữ cái (C hoặc K).

 • C: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

 • K: hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

2. Ký tự thứ hai và thứ ba là chữ số, nhằm thể hiện năm lập hóa đơn điện tử đó.

Ví dụ: Hóa đơn điện tử đó được xuất vào năm 2022 thì sẽ được thể hiện là “22”

3. Ký tự thứ tư là một trong số các chữ cái sau đây: T, D, L, M, N, B, G, H. Trong đó:

 • Chữ T: hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
 • Chữ D: hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia, hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký.
 • Chữ L: hoá đơn điện tử được cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.
 • Chữ M: hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.
 • Chữ N: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.
 • Chữ B: hoá đơn điện tử là phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
 • Chữ G: tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn điện tử GTGT.
 • Chữ H: tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn điện tử bán hàng.

4. Ký tự thứ năm và thứ sáu là hai chữ cái do phía người bán tự xác định để phục vụ cho nhu cầu quản lý tại đơn vị. Ngoài ra, nếu trong trường hợp, người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử cho cùng một loại hóa đơn thì hai ký tự cuối này chính là điểm phân biệt các mẫu hóa đơn này. Đối với các mẫu hóa đơn mà doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý thì người bán sẽ thể hiện là YY.

Ký hiệu hóa đơn điện tử phải được thể hiện ở vị trí góc phải bên trên của hóa đơn. 

Hình minh họa dưới đây, Ký hiệu hóa đơn là: 1C22TVN

Bước 2

Một số ví dụ cụ thể

 • 1C22TAA: hóa đơn điện tử GTGT loại có mã của cơ quan thuế, được lập vào năm 2022, do doanh nghiệp, tổ chức sử dụng với cơ quan thuế phát hành. 

 • 2C22LBB: hóa đơn điện tử bán hàng loại có mã của cơ quan thuế, được lập vào năm 2022 và là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

 • 1K22TYY: hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã của cơ quan thuế, được lập năm 2022 và do doanh nghiệp, tổ chức sử dụng với cơ quan thuế phát hành.

 • 6K22BCC: phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử loại không có mã của cơ quan thuế, được lập năm 2022, do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế.

Bài viết vừa rồi là tập hợp các quy định mới nhất về ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị định 123. Hãy theo dõi VIN-HOADON để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về hóa đơn điện tử.

Xem thêm

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về lắp đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bình luận

 
G

1900.6134