Tập huấn về hóa đơn điện tử tại Long An

Ngày 16/3/2022, Cục thuế Long An tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý Thuế, Nghị định 123 và Thông tư 78. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thuế Long An, đại diện Công ty Visnam.

 Hội nghị tập huấn Triển khai hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý Thuế, Nghị định 123 và Thông tư 78 được tổ chức tại trụ sở Chi cục thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước với sự tham gia của đông đảo đại diện doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. 

Lãnh đạo Chi cục phát biểu chỉ đạo phổ biến lộ trình triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử trên địa bàn. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức cần tìm hiểu và chuẩn bị sẵn các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh đó, đại diện Công ty Visnam giới thiệu, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức cách thức đăng ký hóa đơn điện tử với phần mềm VIN-HOADON. Trao đổi cùng với người nộp thuế nhằm giải đáp các thắc mắc và ý kiến về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sắp tới.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho các cán bộ, người nộp thuế nhận thức rõ về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích, tiết kiệm. Từ ngày 01/4/2022, Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

VIN-HOADON là hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 được Tổng Cục Thuế thẩm định cấp phéo truyền nhận. Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện:

- Xuất hóa đơn 24/7, duyệt nhiều hóa đơn điện tử cùng 1 lúc.

- Ký số mọi lúc mọi nơi.

- Tích hợp hệ thống SAP, ERP, PM kế toán.

- Nhận truyền dữ liệu với Tổng Cục Thuế.

- Hỗ trợ 24x7x365.


 
G

1900.6134