CÁCH TRA CỨU MÃ NGÀNH GIẢM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 (gọi NĐ15) quy định 3 điều kiện để được giảm thuế GTGT, nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau thì được giảm 2% thuế GTGT:

1- Kinh doanh ngành hàng không thuộc Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo NĐ 15.

2- Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ (HHDV) được giảm.

3- HHDV phải được thực hiện từ 01/2/2022 đến 31/12/2022 (Trường hợp HHDV đã hoàn thành và người mua chấp nhận thanh toán trong tháng 1/2022 nhưng sang tháng 2/2022 mới xuất hóa đơn thì cũng không được giảm).

Cách tra cứu HHDV được giảm thuế GTGT ( khâu nội địa) theo điều kiện 1, đặc biệt chú ý đối với kinh doanh các ngành hàng: Sản phẩm khai khoáng; Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; Sản phẩm hóa chất chi tiết tại Phụ lục (PL) 1 như sau:

Bước 1: Chốt nhanh và nhớ các mã ngành tới cấp 2 có 2 chữ số đầu theo PL 1 của NĐ 15 không được giảm thuế bao gồm: 05, 06, 07, 08, 19, 20, 24, 25, 61, 64, 65, 66, 68.

Bước 2: Xác định chính xác tên gọi ngành nghề kinh doanh thực tế của đơn vị theo tên gọi ngành sản phẩm của Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018, sau đó tra cứu áp mã ngành.

Bước 3: Đối chiếu 2 chữ số đầu mã ngành theo QĐ 43 vừa tìm được với mã ngành cấp 2 theo PL 1. Nếu không trùng với các mã ngành cấp 2 theo PL 1 thì đáp ứng 1 điều kiện giảm thuế GTGT đầu ra (không phân biệt có thuế GTGT đầu vào là 10%).

Ví dụ 1: Đơn vị kinh doanh ngành: bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, tra cứu Quyết định 43 có mã ngành là 453, có 2 chữ số đầu là 45 không thuộc mã ngành cấp 2 theo PL 1 nên được giảm 2% thuế GTGT.

Ví dụ 2: Đơn vị kinh doanh ngành xây dựng, sau khi tra soát thì được giảm thuế:

- Xây nhà các loại và dịch vụ xây dựng nhà có mã ngành là 41

- Xây công trình kỹ thuật dân dụng và dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có mã ngành là 42./.

Nguồn: Cục thuế tỉnh Bình Định

Bình luận

 
G

1900.6134