Hộ, cá nhân kinh doanh có thể xuất hóa đơn điện tử trên điện thoại, máy tính bảng

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 38 và Thông tư 78, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định như sau: Nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện chế độ kế toán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Đối với mô hình kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng gồm: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác có thể lựa chọn hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán và không nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ khoán, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) nhưng cần có hoá đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải kê khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Và hiện nay để tạo sự thuận tiện cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dễ dàng xuất hóa đơn điện tử, theo quy định mới tại Thông tư số 88/2021/TT-BT, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Người nộp thuế có thể đăng ký, lập, sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên máy tính có kết nối mạng internet hoặc từ app của thiết bị thông minh.

Đối với người nộp thuế tại địa bàn có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì có thể sử dụng trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử nếu không có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán hộ kinh doanh thì có thể vẫn ghi sổ tay theo hình thức tự in sổ theo mẫu tại Thông tư 88, đối với Sổ có phát sinh.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Thời điểm bắt đầu triển khai từ 01/7/2022 và sẽ triển khai thí điểm tại một số địa bàn, sau đó sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc. Cơ sở kinh doanh nào chưa triển khai máy tính tiền, vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/TT-BTC.

Để được hỗ trợ lắp đặt và giải đáp các thắc mắc liên quan đến hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến:

- Tổng đài 1900 6134;

- Fanpage: https://facebook.com/phanmemvinhoadon


 
G

1900.6134