Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Nền kinh tế khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, do vậy, có rất nhiều doang nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động đi kèm là những nỗi lo về các loại thuế phí cần phải đóng. Trong đó có lệ phí môn bài phải thực hiện đóng hằng năm và khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng mức thuế này không là một trong những thắc mắc nhiều nhất.

Theo đó, căn cứ Khoản 4, Điều 1, Thông tư 65/2020 /TT-BTC quy định như sau:

 Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện:

- Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm);

- Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Lưu ý: Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Bình luận

 
G

1900.6134