Xử lý một trong các trường hợp không nộp được thuế điện tử trên trang Tổng cục Thuế

Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nhà nước. Theo đó, hiện nay công nghệ phát triển, dịch vụ nộp thuế điện tử đã trở phổ biến và vô cùng linh hoạt giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian khi nộp thuế.

Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn có thể gặp một số lỗi trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử. Một trong những trường hợp lỗi đó là người nộp đã nộp giấy nộp tiền nhưng ngân hàng chưa trích nợ tài khoản hoặc không gửi thông báo giấy nộp tiền từ Cơ quan thuế.

Lý do lỗi này là do giấy nộp tiền chưa được cơ quan thuế ghi nhận và để xử lý, người nộp cần thực hiện kiểm tra giấy nộp tiền tại chức năng “Tra cứu” và chọn “Tra cứu giấy nộp tiền”.

Người nộp thực hiện tra cứu các điều kiện ngày lập giấy nộp tiền và kiểm tra trạng thái của giấy nộp tiền như sau:

- Với trường hợp giấy nộp tiền đã ở trạng thái “Đã lập GNT”. Như vậy người nộp mới thực hiện lập giấy nộp tiền và chưa ký nộp gửi ngân hàng. Người nộp cần chọn mục “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để giấy nộp tiền được gửi đến Ngân hàng.

- Trường hợp giấy nộp tiền ở trạng thái: “Đã trình ký” có nghĩa là người nộp đã lập và trình ký nhưng chưa được “Ký và nộp” để gửi ngân hàng. Doanh nghiệp chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và nộp” đề giấy nộp tiền được gửi đến Ngân hàng.

- Với trường hợp giấy nộp tiền ở trạng thái “Đã gửi GNT” có nghĩa là tổ chức đã thực hiện ký và nộp gửi ngân hàng. Tuy nhiên ngân hàng đã trong giai đoạn xử lý. Khi đó, doanh nghiệp có thể chờ đợi sau đó có thể liên hệ trực tiếp đến ngân hàng để được giải đáp nguyên nhân.

Nếu giấy nộp tiền ở trạng thái “Nộp thuế thành công” có nghĩa là tổ chức sẽ được trích nợ và có thông báo từ cơ quan thuế về giấy nộp tiền đó. Như vậy, người nộp đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Bình luận

 
G

1900.6134