Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý những gì

Theo hướng dẫn của Thông tư số 78/2021/TT-BTC, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải áp dụng hóa đơn điện tử. Như vậy, nhóm đối tượng này cần phải lưu ý những gì khi bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử?

Căn cứ theo Điều 6, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, 3 trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Lưu ý: Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm hóa đơn điện tử thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng.

- Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/7/2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01/7/2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/7/2022.

Để xây dựng hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử chuyên nghiệp, dịch vụ hỗ trợ tận tình, hãy liên hệ ngay hóa đơn điện tử VIN-HOADON 1900 6134 để được hỗ trợ tư vấn.

Bình luận

 
G

1900.6134