Hóa đơn điện tử không có mã

Hóa đơn điện tử không mã là HĐĐT do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Theo đó, những doanh nghiệp, tổ chức sẽ là đối tượng áp dụng loại hóa đơn này gồm:

- Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra tại các hóa đơn, ký hiệu hóa đơn để phân biệt giữa hóa đơn không có mã và hóa đơn có mã là một chữ cái được quy định là “K” thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Chẳng hạn: 1K22TYY – là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Như vậy, các tổ chức, doanh nghiệp cần chú ý xác định lĩnh vực kinh doanh để xuất đúng hóa đơn điện tử, tránh bị sai sót hay các lỗi xử lý khác.

Bình luận

 
G

1900.6134