Phân biệt hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT đều được lập khi doanh nghiệp bán hàng và xuất hàng cho khách hàng. Vậy hai loại hóa đơn này khác nhau như thế nào, Vin-Hoadon sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc qua bài viết bên dưới.

Khi thực hiện bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bạn thường phải xuất hoá đơn cho người mua. Nhưng đôi khi sẽ có hiểu lầm giữa hoá đơn bán hàng thông thường với hoá đơn GTGT.

Vậy chúng ta cần phân biệt hai loại hóa đơn này có những điểm nào khác nhau:

1. Đối tượng lập hoá đơn

- Hóa đơn GTGT: Đối tượng lập hoá đơn GTGT là những công ty, doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Hóa đơn bán hàng: Đối tượng lập hoá đơn bán hàng thông thường là những công ty, doanh nghiệp áp dụng thực hiện kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay những DN hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá trong khi phi thuế quan, hoặc một số dịch vụ đặc thù theo quy định như dịch vụ hàng không, phí ngân hàng… các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thức thuế khoán, hoá đơn của cơ quan thuế.

2. Đối tượng phát hành

- Hóa đơn GTGT: Doanh nghiệp có thể đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan Thuế

- Hóa đơn bán hàng: Do cơ quan Thuế phát hành, doanh nghiệp phải mua của cơ quan thuế.

3. Hình thức kê khai

- Hóa đơn GTGT: Doanh nghiệp kê khai cả hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào đủ điều kiện khấu trừ.

- Hóa đơn bán hàng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng chỉ kê khai hóa đơn đầu ra, không kê khai hóa đơn đầu vào.

4. Về chữ ký

- Hóa đơn GTGT: Hoá đơn GTGT có cả chữ ký của người bán hàng và chữ ký của giám đốc.

- Hóa đơn bán hàng: Hoá đơn bán hàng chỉ có chữ ký của người bán hàng hoá.

5. Về thuế suất

- Hóa đơn GTGT: Hoá đơn GTGT có dòng thuế suất và tiền thuế thể hiện đầy đủ trên hoá đơn.

- Hóa đơn bán hàng: Hoá đơn bán hàng không có dòng thuế suất và tiền thuế trên hoá đơn bán hàng.

6. Về con dấu

- Hóa đơn GTGT: Bắt buộc phải có dầu tròn của doanh nghiệp.

- Hóa đơn bán hàng: Có dấu vuông hoặc tròn thể hiện các thông tin của doanh nghiệp.

Để thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC hoặc hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Tổng đài: 1900 6134.

Bình luận

 
G

1900.6134