QUY ĐỊNH XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là một trong những điểm mới về quy định hóa đơn điện tử. Tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều tại Luật quản lý thuế 2021 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đã bổ sung các quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Những quy định mới này là gì, hãy cùng theo dõi các chi tiết bên dưới.

 

1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Căn cứ theo Điều 11, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

- Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT.

- Người sử dụng không bắt buộc phải sử dụng chữ ký số. 

- Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin tử Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền sẽ được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ về thuế của người nộp thuế. 

 2. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền (Căn cứ theo Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 78/2021/TT-BTC)

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã.

 

3. Nội dung hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền cũng là một loại hóa đơn điện tử. Vì thế, loại hóa đơn này cũng cần có đầy đủ các nội dung:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

- Thông tin người mua, như mã định danh cá nhân, mã số thuế… (Nếu người mua có yêu cầu)

- Tên hàng hóa xuất bán, dịch vụ được cung cấp, đơn giá, số lượng, giá thanh toán của hàng hóa/dịch vụ.

Trường hợp người xuất hóa đơn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì trên hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền phải ghi rõ giá bán khi chưa có thuế GTGT. Đồng thời, Người nộp thuế cần ghi rõ thuế suất thuế GTGT của sản phẩm, tiền thuế phải nộp, tổng tiền thanh toán sau khi có thuế GTGT. Ngoài ra, hóa đơn cũng phải thể hiện được thời điểm lập hóa đơn, mã của cơ quan Thuế.

Theo quy định, mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền sẽ được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh. Khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hệ thống của cơ quan Thuế sẽ tự động cấp mã cho đơn vị đăng ký. Mỗi đơn vị sẽ có một mã riêng, đảm bảo không bị trùng lặp.

Qua một số nội dung trên hi vọng sẽ giúp cung cấp thông tin bổ ích đến người sử dụng. Đồng thời, theo quy định mới của Bộ Tài chính, các cơ sở xuất hóa đơn từ máy tính tiền sẽ phải đồng bộ dữ liệu về cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông qua các tổ chức truyền nhận. Hãy lựa chọn tổ chức truyền nhận uy tín để việc chuyển đổi, sử dụng hóa đơn điện tử nhanh chóng và hiệu quả nhé.

Bình luận

 
G

1900.6134