Những lưu ý quan trọng khi chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải thực hiện việc chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế. Đây là trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Do vậy, người dùng cần chú ý một số điểm quan trọng khi chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng phải chuyển dữ liệu HĐĐT đến Cơ quan thuế (CQT)?
Doanh nghiệp sử dụng HĐĐT không có mã của CQT sẽ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã lập đến CQT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT).

2. Phương thức chuyển dữ liệu đến Cơ quan thuế?

Doanh nghiệp sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế có thể thực hiện bằng 2 phương thức sau:
- Chuyển dữ liệu theo Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;
- Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

3. Ngành nghề nào được chuyển dữ liệu HĐĐT theo Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT?
Doanh nghiệp sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế kinh doanh trong lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán, điện, nước sạch, xăng dầu.

4. Mức phạt chậm chuyển, không chuyển dữ liệu HĐĐT đến CQT?
Theo Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo quy định.

Bình luận

 
G

1900.6134