KHI CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC CÓ PHẢI HỦY HÓA ĐƠN CÒN TỒN?

Khi chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, nhiều doanh nghiệp, cá nhân có những băn khoăn về việc xử lý các hóa đơn tồn như thế nào? Có được tiếp tục sử dụng cho đến hết hay bắt buộc phải hủy?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ:

“Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.”

Như vậy, theo quy định trên, ngay sau khi doanh nghiệp, cá nhân gửi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và được cơ quan thuế chấp nhận, doanh nghiệp, cá nhân buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký phát hành theo các quy định trước đây hoặc tiêu hủy hóa đơn giấy đã phát hành nhưng chưa sử dụng.

Về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mẫu cũ khi chuyển đổi sang Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC

Các doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng hóa đơn điện tử mẫu cũ (Thông tư 32/2011/TT-BTC và Nghị định 51/2010/NĐ-CP) nhưng thuộc 6 tỉnh thành đang triển khai áp dụng hóa đơn điện tử Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC giai đoạn 1 theo kế hoạch của Bộ Tài Chính (gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định) thì cần nhanh chóng tìm kiếm và liên hệ với đơn vị cung cấp giải pháp/phần mềm hóa đơn điện tử để được hướng dẫn thủ tục, quy trình ngưng sử dụng hóa đơn điện tử phát hành theo quy định cũ trước đây và chuyển HĐĐT theo nghị định mới.

Lưu ý: Sau khi đã chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu mới tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp, cá nhân không được phát hành hóa đơn điện tử mẫu cũ.

Trách nhiệm và vai trò của các đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối, truyền nhận lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như sau:

Cập nhật, nâng cấp và hoàn thiện phần mềm để đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/202 l/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 về việc kết nối, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp hóa đơn điện tử hợp lệ.

Thông báo lộ trình và hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân chuyển đổi hóa đơn điện tử theo nghị định mới trên phần mềm đạt chuẩn theo quy định.

Cung cấp đầy đủ các thông tin, lưu ý trong quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử theo quy định mới, như: mẫu hóa đơn được khuyến nghị, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, hủy hóa đơn giấy đã phát hành nhưng chưa sử dụng, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử còn tồn từ quy định cũ…

VIN-HOADON – Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận và là giải pháp về hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế lựa chọn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC. VIN-HOADON sẵn sàng cùng cơ quan thuế hỗ trợ khách hàng chuyển đổi hóa đơn điện tử với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ: 1900 6134.

Bình luận

 
G

1900.6134