100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền từ hết tháng 3/2023

Theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, cho đến hết tháng 3/2023, 100% doanh nghiệp/ hộ kinh doanh sẽ triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin chi tiết mới nhất.

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là gì?

Căn cứ pháp lý

  • Điều 89 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

100+ Dấu Ngoặc Kép & ảnh Dấu Ngoặc miễn phí - Pixabay

Điều 89. Hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Hóa đơn điện tử bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

3. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

4. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.’

 

  • Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;

  • Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;

  • Công văn số 3591/TCT-CNTT ngày 28/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Máy tính tiền là gì?

Máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế là thiết bị có tính năng tính tiền, lưu trữ dữ liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, lưu trữ số liệu bán hàng và tra cứu, báo cáo các giao dịch.

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khởi tạo từ mát tính tiền và được kết chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ truyện nhận, lưu trữ hóa đơn điện tử theo Quy định.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tập trung vào một số dịch vụ kinh danh hàng hóa, nhà hàng, khách sạn, vàng bạc…

Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1391/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế. Trong đó, có quy định về hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế.

>> Xem chi tiết tại: Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

>> Xem thêm: Những lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Tổng cục Thuế dự kiến đến cuối tháng 2 sẽ triển khai tối thiểu 70% hộ kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cho đến hết tháng 03/2023 con số dự kiến sẽ là 100%.

Các cục thuế sẽ đẩy mạnh phối với với các sở/ ngành để thực hiện kiểm tra đột xuất doanh nghiêp, cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh đặc biệt là một số cửa hàng, chuỗi kinh doanh các dịch vụ vàng bạc, ăn uống… đảm bảo việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được triển khai theo đúng kế hoạch.

Triển khai Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền
Triển khai Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Đẩy nhanh triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Xem thêm

Nguyên Tắc Khởi Tạo Hóa Đơn Điện Tử Từ Máy Tính Tiền Có Kết Nối Chuyển Dữ Liệu Với Cơ Quan Thuế

25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử hay cần tư vấn nghiệp vụ hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí


 
G

1900.6134