Xuất hóa đơn 2023 cho hợp đồng năm 2022 thì thuế suất như thế nào?

Trường hợp công ty có ký hợp đồng đối với hàng hóa, dịch vụ trong năm 2022 được áp dụng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%. Tuy nhiên, đến năm 2023 mới xuất hóa đơn, vậy xuất hóa đơn 2023 phải như thế nào?

Xuất hóa đơn 2023 như thế nào?

Trường hợp công ty có ký hợp đồng đối với hàng hóa, dịch vụ trong năm 2022 được áp dụng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%. Tuy nhiên, đến năm 2023 mới hoàn thành, vậy suất hóa đơn 2023 phải như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn:

100+ Dấu Ngoặc Kép & ảnh Dấu Ngoặc miễn phí - Pixabay

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

>> Xem thêm: 25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Cũng căn cứ theo Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

100+ Dấu Ngoặc Kép & ảnh Dấu Ngoặc miễn phí - Pixabay

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 

Xuất hóa đơn 2023 cho hợp đồng năm 2022 thì thuế suất như thế nào?
Xuất hóa đơn 2023 cho hợp đồng năm 2022 thì thuế suất như thế nào?

Như vậy, trường hợp hợp đồng hàng hóa dịch vụ của công ty thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15 của Chính phủ, thời điểm xuất hóa đơn điện tử trong khoảng từ ngày 01/02/2022 đến hết 31/12/2022 thì được pháp áp dụng mức thuế suất GTGT ưu đãi là 8%. Các hóa đơn bắt đầu từ ngày 01/01/2023, tất cả các hóa đơn đều phải được xuất áp dụng theo mức thuế đúng theo quy định hiện hành.

 

 

Xem thêm

Nguyên Tắc Khởi Tạo Hóa Đơn Điện Tử Từ Máy Tính Tiền Có Kết Nối Chuyển Dữ Liệu Với Cơ Quan Thuế

Cách Xử Lý Những Vấn Đề Sai Sót Trong Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử hay cần tư vấn nghiệp vụ hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí


 
G

1900.6134