Lợi ích của việc triển khai hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử là giải pháp tiên tiến, mang lại lợi ích đa chiều cho cả doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế, cho cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội.

Đối với doanh nghiệp

Sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Bên cạnh đó, khi sử dụng hóa đơn giấy, doanh nghiệp phải in một số lượng hóa đơn dự trữ để dùng dần nên ngoài chi phí in ấn còn tốn thêm chi phí bảo quản hóa đơn giấy chưa sử dụng, mất thêm diện tích kho quỹ để lưu giữ hóa đơn giấy. Với HĐĐT, doanh nghiệp loại bỏ được các chi phí cho các công việc này.

Tiện lợi cho doanh nghiệp: tích hợp dữ liệu HĐĐT đã lập vào phần mềm kế toán, không cần nhập lại, giảm công sức nhân lực, hạn chế sai sót, dễ dàng tra cứu; khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy do hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử được yêu cầu phải sao lưu định kỳ nên khả năng mất hoàn toàn dữ liệu hóa đơn là khó xảy ra. Đồng thời giúp doanh nghiệp mua hàng có thể hoàn toàn yên tâm về địa chỉ người bán xuất hóa đơn, tránh được rủi ro nhận hóa đơn giấy của doanh nghiệp ma, tránh được tình trạng nhận phải hóa đơn bất hợp pháp như xảy ra đối với hóa đơn giấy.

Sử dụng HĐĐT là điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với các giao dịch điện tử có ký số. Đây là xu hướng đang rất phát triển và cũng là tất yếu trong cuộc cách mạng 4.0.

Doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian cho việc phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý Nhà nước để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. Dữ liệu có thể được chia sẻ hoặc tra cứu tự động trên một hệ thống cơ sở dữ liệu chung của cơ quan thuế.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và cơ quan thuế nói riêng trong việc thực hiện chức năng quản lý của mình

Giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, tăng cường hiệu quả quản lý và là nền tảng để tiếp tục cải cách hành chính theo xu hướng số hóa công tác quản lý và cung cấp dịch vụ, hướng tới chính quyền điện tử; Cơ quan thuế có cơ sở dữ liệu để phân tích đánh giá rủi ro nhận diện và phòng ngừa các vi phạm về hóa đơn, góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích vào những mục đích xấu; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế;

Công tác quản lý thuế được hiện đại hóa, thuận lợi hơn, giảm chi phí quản lý (thông qua giảm thời gian đối chiếu hóa đơn giấy như hiện nay);

Doanh nghiệp sử dụng HĐĐT sẽ tiếp tục tạo lập và thúc đẩy giao dịch điện tử giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp.

Đối với xã hội

Sử dụng hóa đơn điện tử góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên), tình trạng làm giả hóa đơn, từ đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp;

Giúp việc triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng, là cơ sở nền tảng cho phát triển xã hội số;

Hóa đơn điện tử chính là giải pháp toàn diện cho các tổ chức - doanh nghiệp, giúp họ phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy.


 
G

1900.6134