Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 2022

Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết.

Mẫu 04/SS-HĐĐT là gì?

Mẫu 04/SS-HĐĐT là thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP là biểu mẫu dùng trong các trường hợp có sai sót về sai tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế.

Thay đổi mẫu Thông báo hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP  quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, sửa đổi mẫu Thông báo tiếp nhận và kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định 41/2022/NĐ-CP  và khoản 3 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 20/6/2022, việc tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót quy định như sau:

- Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 

Mẫu số 04/ss-HĐĐT
Mẫu 04/SS-HĐĐT

Ví dụ:

Mẫu số 04/SS-hĐĐT

Hướng dẫn lập thông báo hủy/ giải trình 04/SS-HDDT theo Thông tư  78/2021/TT-BTC và hướng dẫn thao tác trên Phần mềm hóa đơn điện tử như sau:

Bước 1: Chọn Hóa đơn Nghị Định 123. Sau đó chọn Quản lý Thông báo Hủy/Giải trình.

Bước 2: Ấn Thêm để tạo 04/SS-HĐĐT.

Bước 3: Chọn hóa đơn để lọc hóa đơn sai sót cần thông báo Hủy/ Giải trình.

Bước 4: Chọn hình thức thông báo của 04/SS-HĐĐT nhập Lý do lập. Sau khi nhập đầy đủ thông tin ấn nút Lưu tạm để lưu 04/SS-HĐĐT.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin trên 04/SS và Ký thông báo. Sau đó gửi cơ quan thuế.

 

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 2022. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:


 
G

1900.6134