Các cách xử lý khi xuất hóa đơn điện tử sai số lượng

Mặc dù hạn chế được nhiều sai sót hơn sử dụng hóa đơn giấy nhưng đôi khi doanh nghiệp vẫn xảy ra những sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử mới nhất.

Cách xử lý khi xuất hóa đơn điện tử sai số lượng

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn Xử lý hóa đơn điện tử lập sai, cụ thể như sau:

Trường hợp có sai: Mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử 

+ Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bên ký nhận sai sót)

 • Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi  rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

 • Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “ điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số…ngày…tháng…năm”. 

 • Lưu ý: Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: Điều chỉnh tăng ( Ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (Ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Ví dụ:

Người bán:

 • Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu “Thuế GTGT” ghi: -100.000.

 •  Cột Doanh thu ghi bằng 0.

Người mua:

 • Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu thuế GTGT ghi: -100.000.

 •   Cột giá trị mua vào ghi bằng 0.

+ Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn cho hóa đơn điện tử sai sót 

 • Trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót, thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

 • Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “ điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số…ngày…tháng…năm”. 

 • Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn điện tử  mới và sau đó gửi cho người mua

Hóa đơn điện tử VIN-HOADON

Là đơn vị hóa đơn điện tử đáp ứng được yêu cầu của Tổng Cục Thuế, VIN-HOADON sở hữu đa dạng các tính năng vượt trội, giúp tối ưu hóa công sức và thời gian khi thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn điện tử. Có thể kể đến một số tính năng nổi bật như:

 • Tích hợp hệ thống SAP, ERP, phần mềm kế toán,...

 • Xuất hóa đơn trực tiếp trên phần mềm.

 • Tự động nhập dữ liệu.

 • Dễ dàng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Lưu trữ an toàn, bảo mật.

 • Nhận, truyền dữ liệu với Tổng Cục Thuế.

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hóa đơn điện tử sai số lượng mới nhất. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:


 
G

1900.6134