Video hướng dẫn xuất tem vé trên VIN-TEMVE theo Thông tư 78

Chi tiết các thao tác sử dụng phần mềm VIN-TEMVE cũng như cách in tem vé điện tử trên máy in nhiệt hoặc máy POS cầm tay đáp ứng đúng quy định theo Thông tư 78 mới nhất.

Tem vé điện tử là gì?

Cùng xem lại định nghĩa về tem vé điện tử dùng cho một số dịch vụ như vé máy bay, vé gửi xe, vé tàu hỏa, vé xem phim…

Tem vé điện tử là gì?

Vé điện tử (E-tickets hay Electric tikets) là loại vé mà nội dung quan trọng nhất trên vé là “Mã vé điện tử”. Vé điện tử được truy xuất ra từ một hệ thống phần mềm.

Vé máy bay điện tử bao gồm đầy đủ các thông tin chuyến bay

(Nguồn: ảnh internet)

>> Xem thêm tài liệu:  Hướng Dẫn Xuất Tem Vé Trên Phần Mềm VIN-TEMVE

Vậy vé giấy khác với vé điện tử ở điểm gì?

Tem vé giấy thông thường đều hiển thị tất các cả thông tin cần thiết trên mặt vé. Đối với vé điện tử, Mã vé điện tử sẽ chứa đựng toàn bộ thông tin. Có nghĩa là khách hàng chỉ cần cung cấp mã vé điện tử là nhà cung cấp có thể tra cứu được mọi thông tin liên quan.

Điều này sẽ thuận tiện hơn cho khách hàng rất nhiều với việc lưu trữ cũng như nhận tem vé khi đặt dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ chỉ cần gửi Mã vé điện tử qua email hoặc điện thoại.

 

Tem vé điện tử chính là Hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 8 mục I, Chương II thuộc Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 có chỉ rõ về Quy định đối với hoá đơn:

Các loại hóa đơn khác, gồm:

a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;

Như vậy, các loại như tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử có hình thức nội dung theo đúng quy định chính là Hóa đơn điện tử.

 

Giải pháp tem vé điện tử VIN-TEMVE?

VIN-TEMVE là giải pháp:

  • Cung cấp giải pháp in tem vé trực tiếp thông qua các máy in đặc thù.

  • Đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ đúng quy định pháp luật.

  • Đảm bảo tốc độ và tính linh động của quá trình cung cấp dịch vụ.

>> Xem thêm: Giải Pháp Tem Vé Điện Tử VIN-TEMVE

Hướng dẫn xuất tem vé trên phần mềm VIN-TEMVE

https://www.youtube.com/watch?v=3o2I_akl01M

 

>> Xem thêm: Đăng Ký VIN-HOADON, Nhận Ngay 1 Năm Sử Dụng VIN-BHXH

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Video hướng dẫn xuất tem vé trên VIN-TEMVE theo Thông tư 78. Hãy theo dõi VIN-HOADON để cập nhật thêm các kiến thức liên quan đến hóa đơn điện tử, tem vé điện tử nhé!

 

 


 


 
G

1900.6134