Cẩm nang về hóa đơn điện tử

Ban hành kèm theo Văn bản số 6686/CTTPHCM-TTHT, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh là 02 bộ cẩm nang về hóa đơn điện tử phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế

Áp dụng 100% hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Hướng tới mục tiêu đến ngày 01/7/2022 đạt 100% doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử là gì?

Trả lời: Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiên điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Mô hình hoạt động hệ thống hoá đơn điện tử
Mô hình hoạt động hệ thống hoá đơn điện tử
(Ảnh: Bộ Tài chính.)

Cẩm nang về hóa đơn điện tử

Ban hành kèm theo Văn bản số 6686/CTTPHCM-TTHT, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh là 02 bộ cẩm nang về hóa đơn điện tử phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế.

Cẩm nang về hóa đơn điện tử (số 1): TẢI VỀ

PHẦN 1. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: Từ câu 1-7

PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: Từ câu 8-14

PHẦN 3: ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: Từ câu 15-24

PHẦN 4: ĐỊNH DẠNG VÀ NỘI DUNG TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: Từ câu 25-59

PHẦN 5: LẬP HÓA ĐƠN: Từ câu 60-63

PHẦN 6: ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN: Từ câu 64-70

PHẦN 7: CHUYỂN DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: Từ câu 71-74

PHẦN 8: XỬ LÝ HÓA ĐƠN CÓ SAI SÓT: Từ câu 75-80

PHẦN 9: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN: Từ câu 81-97

PHẦN 10: CÁC THÔNG TIN KHÁC: Còn lại

Cẩm nang về hóa đơn điện tử (số 1)

Cẩm nang về hóa đơn điện tử (số 1)

 

Cẩm nang về hóa đơn điện tử (số 2): TẢI VỀ

Cuốn Cẩm nang về hóa đơn điện tử số 2 là bản tổng hợp những tình huống và giải đáp thắc mắc tại tình huống cụ thể, nhằm tạo cơ sở giúp cho các doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện việc áp dụng quy định về hóa đơn điện tử một cách rõ ràng cụ thể hơn.

Hóa đơn điện tử VIN-HOADON

Phần mềm hóa đơn điện tử VIN-HOADON của Công ty cổ phần thương mại VISNAM xây dựng tuân thủ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và đã sẵn sàng đảm bảo tuân thủ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

VIN-HOADON là giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện sẵn sàng cung cấp cho phạm vi gồm:

  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  • Đơn vị sự nghiệp công lập (Trường học, bệnh viện,…)

  • Tổ chức không phải doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh…

Một số tính năng nổi bật của VIN-HOADON:

Quý doanh nghiệp nếu có nhu cầu sử dụng Hóa đơn điện tử VIN-HOADON miễn phí, hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

VIN-HOADON Tư vấn miễn phí

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Cẩm nang về hóa đơn điện tử. Hãy theo dõi VIN-HOADON để cập nhật thêm các kiến thức liên quan đến hóa đơn điện tử nhé!

 


 
G

1900.6134