Hướng dẫn xuất tem vé trên phần mềm VIN-TEMVE

Hướng dẫn xuất tem vé

B1: Đăng nhập hệ thống Vin-TemVe

https://temve.vin-hoadon.com

MST=’’ ; KTT/ 12345678

B2: Tại Màn hình Xuất Tem vé:

Hướng dẫn xuất tem vé trên phần mềm VIN-TEM VE

  1. Nhập giá trị để tìm kiếm theo tuyến đường cần xuất vé

  2. Nhấn chọn tuyến đường cần xuất

  3. Nhập số lượng vé cần xuất + Nhập Biển kiểm soát (Nếu không cần quản lý biển kiểm soát thì để trống)

  4. Nhấn Xuất vé: Để in vé hàng loạt và gửi vé điện tử lên Tổng cục thuế

Danh sách vé đã xuất

Kiểm tra vé đã xuất tại chức năng: Vé đã xuất=> Danh sách tem vé

  1. Tìm kiếm vé theo các điều kiện tìm kiếm trên màn hình


  2. Thực hiện các tác vụ: Xuất excel, xuất excel nâng cao hoặc Xuất vé để sang màn Xuất vé

 

  1. Thực hiện các thao tác: Xem vé, gửi email vé, tra cứu thông điệp TCT, tải file PDF, XML hoặc hủy bỏ tem vé

 

Quản lý tem vé sai xót

 

Hướng dẫn xuất tem vé trên phần mềm VIN-TEM VE

 

B1: Tại màn Danh sách tem vé => Chọn bản ghi tem vé => Chọn Hủy bỏ tem vé => tạo popup Xác nhận

=> Nhấn Lập Thông báo 04/SS-HDDT để lập thông báo

=> Nhấn Hủy bỏ để thực hiện đánh dấu hủy bỏ hóa đơn trên hệ thống

B2: Vào chức năng: Vé đã xuất => Quản lý tem vé sai sót: để thực hiện ký Thông báo sai sót gửi lên TCT

Hướng dẫn xuất tem vé trên phần mềm VIN-TEM VE

Nhấn Ký để gửi thông báo lên TCT

Nhấn Xem => Xem thông báo sai sót đã lập

Nhấn In => In thông báo

Nhấn sửa=> Sửa thông báo sai sót trường hợp thông báo chưa ký

Nhấn Hủy => Hủy bỏ thông báo

Nhấn Xem thông điệp=> Xem thông điệp của tổng cục thuế

Nhấn Lập thông báo hóa đơn sai sót => Lập mới thông báo

 

Cập nhật Tuyến đường/ biển số xe 

Tại chức năng Danh mục => Danh mục sản phẩm: Khai báo, sửa tuyến đường, đơn giá, thuế suất theo từng sản phẩm

Tại chức năng Danh mục => Danh mục phương tiện: Khai báo, sửa phương tiện và tuyến đường được phụ trách

Thông tin bổ sung:

-Thiết bị xuất tem vé gồm 2 loại: máy in nhiệt và máy POS cầm tay.

-Máy POS cầm tay xuất khổ 60mm.

-Máy in nhiệt xuất khổ 80mm.

Đặc điểm:

1.Máy POS

Ưu điểm: 

 - Máy POS tích hợp phần mềm VIN-TEMVE tiện dụng, nhỏ gọn linh hoạt, dễ mang đi bất cứ đâu.

Nhược điểm:

  - Máy POS chỉ xuất tem vé 1 lần 1 tờ.

  - Giá thành đắt hơn máy in nhiệt.

2.Máy in nhiệt:

Ưu điểm:

- Máy in nhiệt giá thành rẻ hơn máy POS.

- Có khả năng xuất được hàng loạt ( tích hợp với phần mềm quản lý VIN-TEMVE).

Nhược điểm: Không linh hoạt di động như máy POS.

Tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng bản word: Tại đây


 
G

1900.6134