Cty chúng tôi HĐSXKD trong lĩnh vực sx phần mềm, xuất bán SP trên các nền tảng TMĐT với ĐT khách hàng là KL không lấy hóa đơn. Ngày 24/03/2022, DN hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ ĐKKD, nhưng vì lý do khách quan kể từ ngày 24/03/2022 đến 18/04/2022 công ty vẫn xuất HĐ với thông tin người bán theo địa chỉ đăng ký cũ đăng ký trên hệ thống HĐĐT. Kể từ khi thành lập DN vẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2021/TT-BTC, cho đến ngày 14/04/2022 DN được Cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đến ngày 18/04/2022 công ty phát hiện sai sót về địa chỉ người bán trên HĐ gửi cho khách hàng. DN xin hỏi quý Cơ quan Thuế giải đáp thắc mắc về cách xử lý HĐĐT viết sai địa chỉ người bán theo Thông tư 32/2011/TT-BTC trong kỳ kê khai Thuế Quý 1/2022, Quý 2/2022 và cách xử lý đối với HĐĐTcó sai sót về địa chỉ người bán có mã của Cơ quan Thuế theo Thông tư 78/2021/TT-BTC trong kỳ kê khai Thuế Quý 2/2022.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo như doanh nghiệp trình bày: Ngày 24/03/2022, DN hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ ĐKKD, nhưng vì lý do khách quan kể từ ngày 24/03/2022 đến 18/04/2022 công ty vẫn xuất HĐ với thông tin người bán theo địa chỉ đăng ký cũ đăng ký trên hệ thống HĐĐT.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập theo Thông tư 32/2011/TT-BTC nếu chỉ có sai sót về địa chỉ người bán, không có sai sót về mã số thuế người bán, các thông tin khác như: tiền thuế, thuế suất, số tiền thanh toán,... không có sai sót thì người bán không phải lập lại hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập theo Nghị định 123 và Thông tư 78 nếu chỉ có sai sót về địa chỉ người bán, không có sai sót về mã số thuế người bán, các thông tin khác như: tiền thuế, thuế suất, số tiền thanh toán,... không có sai sót thì người bán gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế, người bán không phải lập lại hóa đơn.


 
G

1900.6134