Chào Anh Chị, em có 03 câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử, mong được giải đáp: 1. Hóa đơn điện tử không chịu thuế thì tại chỉ tiêu Thuế suất, Tiền thuế sẽ để trống hay để ký tự / hoặc x? 2. Hóa đơn sai địa chỉ, tên người mua đã gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA thì cần gửi cho Người Mua văn bản gì? Cục thuế có trả về thông báo chấp thuận dưới dạng file PDF không? 3. Hóa đơn đã xuất theo thông tư 32. khi doanh nghiệp chuyển sang thông tư 78 cần điều chỉnh hóa đơn cũ đã xuất theo TT32 thì cần điều chỉnh và kê khai như thế nào? Em cảm ơn ạ

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

1. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế, trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì chỉ tiêu Thuế suất chọn KCT, tiền thuế để trống.

2. Theo quy định tại b1 khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123 thì khi sai về địa chỉ, tên người mua, người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và gửi Mẫu 04/SS-HDDT cùng thông báo chấp thuận của CQT cho người mua. File thông  báo của CQT trả về có định dạng XML.

3. Theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, trường hợp hóa đơn theo thông tư 32 có sai sót thì người bán phải lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập theo Thông tư 32 có sai sót.


 
G

1900.6134