Công ty chúng tôi có lĩnh vực kinh doanh là đại lý bảo hiểm nhân thọ. Các khoản doanh thu hoa hồng đại lý tháng này được bên bảo hiểm nhân thọ đối soát số liệu vào tháng sau. Do đó tại thời điểm cuối tháng chúng tôi không chắc chắn về doanh thu vì đặc thù lĩnh vực kinh doanh, khi khách hàng ký mua BH và nộp tiền nhưng vẫn có thể hủy hợp đồng trong thời gian cho phép, hoặc khách hàng phải thẩm định sức khoẻ. Vậy tại thời điểm cuối tháng, chúng tôi có phải ghi nhận và xuất hoá đơn GTGT ngay khi chưa chắc chắn về doanh thu? Việc này dẫn tới số liệu không chính xác, nếu tháng nào cũng lập hoá đơn điều chỉnh thì rất khó cho chúng tôi. Nếu tháng sau mới lập hoá đơn thì chúng tôi khai thuế TNDN và thuế GTGT vào thời điểm nào?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Thời điểm khai thuế căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.


 
G

1900.6134