Kính gửi TCT, Mong TCT giải đáp giúp chúng tôi: Công ty chúng tôi(người mua) có nhận được 1 hóa đơn của nhà cung cấp(người bán) và trên hóa đơn ngày lập hóa đơn là 30/05/2022 và ngày ký hóa đơn là 02/06/2022 Vậy chúng tôi(người mua) sẽ kê khai thuế theo ngày lập hóa đơn hay ngày ký hóa đơn! Trân trọng cảm ơn!

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định, hóa đơn hợp pháp là hóa đơn khi có đầy đủ thông tin người bán, được ký số trên hóa đơn bởi người bán và gửi đến người mua. Do đó, người mua sẽ khai thuế theo thời điểm ký số trên hóa đơn


 
G

1900.6134