Công ty A là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Công ty B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Tháng 3/2022, Công ty A cung cấp 1 lô hàng hóa cho Công ty B, Công ty A thực hiện lập hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP khi cung cấp hàng hóa giao. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai thuế GTGT quý I/2022 đúng quy định. Tháng 5/2022, Công ty A đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP được cơ quan thuế chấp nhận, Công ty B đăng ký sử dụng hóa đơn bán hàng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP được cơ quan thuế chấp nhận. Tháng 6/2022, công ty B trả lại 1 phần lô hàng hóa do phát hiện hàng hóa không đúng chất lượng. Vậy công ty A và công ty B lập hóa đơn và kê khai tờ khai GTGT như thế nào đối với việc trả lại hàng hóa.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 9, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Người mua là CSKD sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử thì khi trả lại hàng người mua và người bán có tài liệu chứng minh việc trả lại hàng, căn cứ tài liệu trả lại hàng của người mua, người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã lập và kê khai giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra.


 
G

1900.6134