Tôi là cá nhân lấy hoá đơn điện tử với mục đích quay xổ số dự thưởng. Nhưng hoá đơn mỗi lần lấy thì gửi qua email nhưng thường tôi ko để ý. Vậy giả sử nếu được quay số trúng thưởng thì tôi có phải đưa ra hoá đơn điện tử gốc không hay cơ quan thuế đã lưu hoá đơn rồi và tôi chỉ cần mang căn cước để lĩnh thưởng?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Để được tham gia dự thưởng hóa đơn may mắn thì trên hóa đơn phải có Tên người mua và CCCD hoặc CMND hoặc MST. Cá nhân chỉ cần CCCD/CMND khi lĩnh thưởng.


 
G

1900.6134