Em có câu hỏi sau nhờ Anh Chị giải đáp ạ: 1. Người bán là cá nhân, mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế. vậy hóa đơn bán hàng này có file xml không? có thể tra cứu ở đâu không? (chi cục thuế địa phương chỉ gửi cho Người mua hóa đơn PDF) 2. Hóa đơn xuất lần đầu khi gửi cơ quan thuế báo bị lỗi. Doanh nghiệp lập lại hóa đơn mới thì được trả mã bình thường. một lúc sau hóa đơn lỗi lại được trả mã tiếp. Doanh nghiệp tiến hành hủy 1 hóa đơn bị lặp. trong trường hợp này có cần làm mẫu 04 gửi cơ quan thuế không? Xin cảm ơn!

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Người bán là cá nhân khai thuế từng lần phát sinh, hộ khoán, khi có yêu cầu sử dụng hóa đơn bán hàng của CQT thì người bán tự lập hóa đơn trên Cổng thông tin điện tử của TCT hoặc được CQT hỗ trợ để lập trên cổng thông tin điện tử. Người bán trong trường hợp này sẽ được tạo tài khoản để tự lập hóa đơn và tra cứu thông tin về hóa đơn đã lập. Tại tài khoản của cá nhân đều lưu giữ thông tin về hóa đơn dưới định dạng XML và hỗ trợ in dưới định dạng PDF. Người bán có trách nhiệm gửi cho người mua thông tin hóa đơn theo định dạng XML nếu sử dụng chức năng tại Tài khoản của NNT trên Cổng thông tin điện tử. Trong mọi trường hợp hủy hóa đơn đều phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến CQT.


 
G

1900.6134