công ty tôi có bán hàng cho công ty nước ngoài, nhưng mst của công ty nước ngoài gồm nhiều ký tự số và chữ, ứng dụng xuất hóa đơn ko cho phép nhập ký tự chữ, vậy mst của người mua có được bỏ trống không? xin cảm ơn!

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Định dạng hóa đơn điện tử quy định trường dữ liệu MST người mua áp dụng đối với người mua là cơ sở kinh doanh tại Việt Nam và có mã số thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế là mã 10 số và mã 13 số. Trường hợp người mua không có mã số thuế hoặc có MST nhưng không phải MST theo pháp luật quản lý thuế Việt Nam thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Do đó đối với hóa đơn điện tử xuất khẩu hàng hóa mà người mua có MST theo quy định của pháp luật nước khác thì người bán không phải nhập thông tin MST người mua trên hóa đơn. Trường hợp cần thiết theo thỏa thuận với người mua thì người bán có thể sử dụng trường thông tin khác để điền thông tin này.


 
G

1900.6134