Công ty chúng tôi có nhiều ĐĐKD được thành lập (theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP) trực thuộc Công ty trên phạm vi toàn quốc để hoạt động kinh doanh. ĐĐKD được Cơ quan thuế địa phương cấp mã số thuế 13 số để thực hiện kê khai thuế GTGT và thông tin bên bán trên hóa đơn điện tử. Công ty chúng tôi đang vướng mắc như sau: theo quy định hiện hành về chữ ký trên hóa đơn điện tử Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì có thể sử dụng chữ ký số của Công ty (mã số thuế của Công ty, 10 số) để ký chung cho tất cả các Địa điểm kinh doanh khác tỉnh/thành phố TW (Mã số thuế 13 số) với trụ sở chính được không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp ĐĐKD hạch toán độc lập và thực hiện lập hóa đơn GTGT thì sẽ sử dụng chứng thư số đã đăng ký tương ứng với pháp nhân mà công ty sử dụng để lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT.


 
G

1900.6134