C1: Công ty chúng tôi có doanh thu cho thuê máy thi công công trình ( máy Lu, mays ủi). Vậy xin hỏi có được áp dụng thuế suất 8% hay không? C2: Xin hỏi HDĐT đã lập và gửi cho người mua phát sinh kê khai thuế tháng 03/2022, đến tháng 06/2022 người bán và người mua phát hiện ra sai sót về phần thuế suất. Xin hỏi các bước xử lý cho hóa đơn nêu trên

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

1. Về đối tượng được giảm thuế theo quy định tại NĐ15/2022/NĐ-CP, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu khoản 1 Điều 1 Nghị định 15 và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để xác định hàng hóa, dịch vụ có được giảm thuế GTGT hay không.

2. Trường hợp người mua và người bán đã kê khai hóa đơn vào kỳ kê khai tháng 3/2022, đến tháng 6/2022 phát hiện ra sai sót (bao gồm sai sót thuế suất) thì người mua/người bán có thể lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh/ hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP


 
G

1900.6134