Xin cho hỏi phần mềm hóa đơn điện tử bên tôi bị lỗi hiển thị, phần thuế suất GTGT hiển thị là 0% (thực tế phải là 8%), tiền thuế suất GTGT và thành tiền hóa đơn hiển thị đúng. Tôi phải xử lý phần lỗi hiển thị ra sao?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về định dạng hóa đơn điện tử thì dữ liệu hóa đơn trên file xml đã được ký số là hóa đơn gốc. Trong trường hợp phần mềm hóa đơn điện tử bị lỗi hiển thị nội dung về thuế suất GTGT, doanh nghiệp cần kiểm tra giải pháp khởi tạo hóa đơn để đảm bảo thông tin thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn gốc (xml) đúng và nâng cấp phần mềm để sửa lỗi hiển thị.


 
G

1900.6134