Công ty tôi nộp thông báo hủy hóa đơn TB03 sau 40 ngày kể từ ngày nộp thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78. Vậy công ty có bị xử phạt nộp chậm do nộp chậm thông báo hủy hóa đơn TB03 này không?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì các hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn thì bị xử phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.

Khi xử phạt thì cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định xử phạt. 


 
G

1900.6134