Theo TT123 thì hoạt động xuất khẩu cũng phải xuất hóa đơn điện tử và theo thông tư có ghi Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam. Trường hợp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ được ghi bằng đơn vị tiền tệ của đồng ngoại tệ. Vậy TH công ty tính trước theo tỷ giá và ghi luôn VND có được không? TH hóa đơn đã xuất VND thì có hủy xuất lại? Xin cám ơn.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 13 Điều 10 Nghị định 123: Đối với hóa đơn GTGT xuất khẩu hàng hóa, người bán được lựa chọn ghi bằng ngoại tệ và thể hiện tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam trên hóa đơn; hoặc trường hợp người bán đã xác định tỷ giá và quy đổi giá bán ra VNĐ thì người bán được thể hiện đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.


 
G

1900.6134