Khi đơn vị không mua hàng mà lại nhận được hóa đơn điện tử, thì đơn vị phải xử lý các hóa đơn đó như thế nào ạ

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp đơn vị không mua hàng mà nhận được hóa đơn, NNT có quyền cung cấp thông tin đến CQT để CQT thực hiện rà soát và hướng dẫn người bán điều chỉnh lại nếu thực tế không phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa.


 
G

1900.6134