Chúng tôi ngành nghề: may ba lô túi xách xuất khẩu. Khi hoạt động chúng ta có thuê lại các công ty, hộ, cá nhân khác (thầu phụ) may gia công các công đoạn. Sau đó, giao cho công ty chúng tôi ráp, đóng gói, xuất khẩu... Thời gian các thầu phụ giao hàng: hàng ngày Thời gian nghiệm thu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Đồng thời, thành phẩm đã được xuất khẩu. Thanh toán: 15 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Xin hỏi, thời gian các thầu phụ xuất hóa đơn là khi nào?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyến sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa thì người bán phải lập hóa đơn cho người mua.


 
G

1900.6134