- TCT cho DN hỏi từ 01/06/2022 DN có cần nộp thêm thuế nhà thầu nữa không? - Khi doanh nghiệp nhận hóa đơn từ Facebook, trên hóa đơn có MST được tính chi phí hợp lý đúng không ạ?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

1. Đối với nội dung: TCT cho DN hỏi từ 01/06/2022 DN có cần nộp thêm thuế nhà thầu nữa không?

Trả lời: Do nội dung câu hỏi chưa có đầy đủ thông tin nên cơ quan thuế chưa có đủ căn cứ để hướng dẫn.

2. Đối với nội dung:  Khi doanh nghiệp nhận hóa đơn từ Facebook, trên hóa đơn có MST được tính chi phí hợp lý đúng không ạ?

Trả lời:

- Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên và thực tế phát sinh để xác định cho phù hợp với quy định.


 
G

1900.6134