Hiện nay, hàng tháng công ty có nhận các hóa đơn mua vào của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phát hành theo thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 32/2011/TT-BTC. 1. Vậy từ ngày 01/07/2022 khi thông tư 78/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC thì công ty có được tiếp tục nhận các hóa đơn đầu vào của các nhà cung cấp phát hành theo thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 32/2011/TT-BTC để hạch toán chi phí và khấu trừ VAT đầu vào hợp pháp nữa hay không? (Lý do: nhà cung cấp chưa kịp chuyển đổi để có hóa đơn đúng quy định theo thông tư 78/2021/TT-BTC để cung cấp cho công ty).

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC về hiệu lực thi hành thì kể từ ngày 01/07/2022 các Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hết hiệu lực. Do đó, các hóa đơn của NNT có ngày lập hóa đơn trước ngày 01/07/2022 thì doanh nghiệp vẫn được sử dụng để kê khai, hạch toán theo quy định.


 
G

1900.6134