Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi ký phát hành có bắt buộc phải có chữ ký số của tổng cục thuế bên cạnh chữ ký số của công ty không? Vì hiện tại công ty tôi nhận hoá đơn đầu vào có loại có chữ ký của tổng cục thuế, có loại không có

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT về định dạng dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, hóa đơn điện tử gốc có mã của cơ quan thuế theo định dạng  file xml sẽ có chữ ký số của Cơ quan thuế khi cấp mã và gửi cho NNT. Trường hợp công ty nêu có thể liên quan đến chức năng hiển thị thông tin hóa đơn của giải pháp mà công ty đang sử dụng, vì vậy công ty cần kiểm tra lại chức năng này. 


 
G

1900.6134