Hóa đơn bán ra xuất vào tháng 3 năm 2022, bị sai mã số thuế, tháng 5 phát hiện nên xuất hóa đơn điều chỉnh nhưng khi gửi thông báo lên cơ quan thuế thì gửi nhầm nội dung hủy hóa đơn (thay vì điều chỉnh). Chúng tôi đã làm công văn gửi cục thuế TPHCM nhờ chỉnh lại trạng thái hóa đơn là điều chỉnh, nhưng cục thuế hướng dẫn là không thể chỉnh được, vì vậy phải hủy hóa đơn. Tuy nhiên hóa đơn đã khai thuế rồi thì bây giờ chúng tôi phải điều chỉnh tờ khai như thế nào?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp đã hủy và gửi thông báo hủy hóa đơn thì hóa đơn đó đã bị hủy. Doanh nghiệp xuất hóa đơn mới để ghi nhận giao dịch. Hóa đơn đã khai thuế rồi thì không phải kê khai lại thuế.


 
G

1900.6134