Kính gửi 1.Nếu ngày lập và phát hành khác nhau thì người mua, người bán kê khai như thế nào ạ? 2. Trường hợp có sai sót hoá đơn, lập thông báo sai sót xong là có thể phát hành hoá đơn điều chỉnh luôn hay phải chờ bên thuế xác nhận thông báo sai sót mới được phát hành 3. Hoá đơn thay thế khác kỳ thì khai báo thuế như thế nào

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

1.Theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123, trường hợp ngày lập và phát hành khác nhau thì người bán kê khai tại thời điểm lập, người mua kê khai thuế theo thời điểm nhận được hóa đơn điện tử có đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định.

2.Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót và người bán lựa chọn hình thức lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì không phải gửi thông báo sai sót 04/SS-HĐĐT tới CQT.

3. Việc khai thuế thực hiện theo thời điểm phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế.


 
G

1900.6134