Cho em hỏi với ạ: Công ty em phát sinh hàng xuất kho mang đi gửi bán đại lý, thì có phải xuất phiếu xuất kho hàng gửi bán điện tử không ạ? và thủ tục đăng ký như thế nào ạ?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý là chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn. Do đó doanh nghiệp phải sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán điện tử và thực hiện đăng ký theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.


 
G

1900.6134