Danh sách tham khảo Các Tổ chức cung cấp đã tham gia đánh giá, phối hợp Cục Thuế TP HN triển khai HĐĐT

STT

Tên Tổ chức cung cấp DV HĐĐT

Sản phẩm HĐĐT

1

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

MEINVOICE

2

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VNPT VINAPHONE)

VNPT-INVOICE

3

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

E-INVOICE

4

CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

 

5

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

 

6

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

 

7

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM

 

8

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO

 

9

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

 

10

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS

 

11

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM

 

12

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÔNG NAM Á

 

13

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC

 

14

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ IDOCNET

 

15

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

 

16

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

 

17

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

18

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24

 

19

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ACMAN

20

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITT

21

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

22

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NEW-INVOICE

23

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABIZ VIỆT NAM

24

CÔNG TY TM DV TRỰC TUYẾN MONET (WIN TECH SOLUTION)

25

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TIG THĂNG LONG

26

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

27

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VISNAM

28

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TÂM VIỆT


 
G

1900.6134