Tổng cục thuế cho em xin hỏi: 1 - Khi nào bắt đầu Bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử với hàng hoá xuất khẩu? 2 - Công ty em nhập khẩu vật liệu về gia công rồi xuất khẩu, đôi khi cũng mua thêm vật liệu rồi mới gia công để xuất khẩu, như vậy khi xuất hoá đơn điện tử cho hàng xuất khẩu đó sẽ xuất theo giá trị phí gia công thôi đúng không ạ? Em cảm ơn ạ!

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

1. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78 thì kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì khi xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.

2.  Tại Khoản 8 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để xác định giá tính thuế hoạt động gia công xuất khẩu.


 
G

1900.6134