Anh chị cho e hỏi 2 vấn đề 1: khi nhận hóa đơn điện tử đã ký đã được CQT cấp mã, nhưng khi tra ở trang hoadondientu.gov.gdt thì có thông báo HÓA ĐƠN KHÔNG TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG. thì hóa đơn đó hợp lệ hay không ạ? 2. Khi điều chỉnh hóa đơn điện tử vào tháng 3, điều chỉnh cho hóa đơn tháng 1 thì kê khai ntn ạ. Có ảnh hưởng đến tiền thuế ạ?

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Toàn bộ hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế tiếp nhận và cấp mã đều có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đối với người bán/người mua đã có tài khoản sử dụng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đều có thể đăng nhập và tra cứu thông tin đầy đủ của hóa đơn. Trường hợp kết quả tìm kiếm là Hóa đơn không tồn tại trong hệ thống, đề nghị kiểm tra lại điều kiện tra cứu, trong trường hợp mọi điều kiện đã khớp đung mà Cổng vẫn không hiển thị kết quả thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý để xác định nguyên nhân.


 
G

1900.6134